Les instal·lacions

La consulta


 

La recepció



Sala de radiologia



Sala d'ecografia



El laboratori



El quiròfan


 

La Perruqueria